Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Viktoria Kondratiuk

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, gdy czujemy się zranieni czy przeżywamy trudne momenty? Program profilaktyczny Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej pomaga odpowiedzieć na te pytania.

Jak ważne są emocje?

Edukacja to także wychowywanie, stwierdzenie to nie jest niczym odkrywczym. W procesie wychowywania na młodego człowieka oddziałują jednak różne czynniki, które budują jego późniejszą osobowość. Ważne jest środowisko, w którym przebywa dziecko, uzdolnienia i predyspozycje, ale ogromnie ważne są również emocje. Kształtując sferę intelektualną człowieka warto także pomyśleć o rozwoju jego sfery emocjonalnej. Ludzie często zapominają jak ważna jest empatia, zrozumienie i nazwanie własnych emocji czy umiejętność panowania nad sobą. Zdaje się to mniej ważne od zdolności racjonalnego i logicznego myślenia.

Dobrze rozwinięta sfera emocjonalna pomaga lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach
Badania naukowe dowodzą jednak, że „ludzi sukcesu” (np. pracowników wyższych szczebli w firmie) charakteryzuje i wyróżnia wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Warto więc zainwestować w kształtowanie zasobów tego rodzaju inteligencji od wczesnych lat. Według badaczy dobrze rozwinięta sfera emocjonalna pomaga lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne oraz doświadczać subiektywnego poczucia szczęścia.

W duchu psychologii pozytywnej

W ostatnim semestrze najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski wzięli udział w programie profilaktyki i promocji zdrowia Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej autorstwa Sylwii Wierzchowskiej i Elżbiety Nerwińskiej.

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, gdy czujemy się zranieni czy przeżywamy trudne momenty? Odpowiedzią na to okazał się właśnie wspomniany wyżej program. Jego nadrzędnym celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Pozytywne myślenie może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia

Pozytywne myślenie może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia

Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a pozytywne myślenie może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Podczas spotkań z uczniami klas trzecich wspólnie zastanawialiśmy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczniowie tworzyli i wyposażali swoją własną „apteczkę”. Można było w niej znaleźć zdjęcia bliskich – rodziny i przyjaciół, pamiątkowe muszelki i kamyki z niezapomnianych wyjazdów, zabawki, ulubione pluszaki, notatnik dobrych myśli oraz sporo innych skarbów, które stały się ważne w życiu dzieci. Rzeczy schowane do pudełka były tylko symbolem tego, co dla nich stanowi wartość. Dzięki temu dzieci uczyły się pozytywnego nastawienia do życia oraz radzenia sobie z przeciwnościami i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka zdrowia psychicznego

Program Wierzchowskiej i Nerwińskiej został zbudowany w oparciu o 10 Wskazań dla zachowania zdrowia psychicznego oraz projekt dla dzieci zaprezentowany przez Sigrun Danielsdottir z Islandii.

W programie Apteczka… omawiane są i realizowane z dziećmi następujące zagadnienia:

Apteczka skarbów
jak leczyć rany duszy?

Optymizm
myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej

Przyjaźń
okazuj miłość i przyjaźń

Kreatywność
ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty

Wytrwałość
nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans

Zdrowie fizyczne
dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie

Szczerość
nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia

Życzliwość
próbuj zrozumieć i wspierać innych

Wdzięczność
okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka

Marzenia
wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami

Ważne, by zdać sobie sprawę, że Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna nie tylko po to, by pomóc leczyć rany duszy, ale również, by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabyć odporności psychicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronach:

Viktoria Kondratiuk – psycholożka pracująca z uczniami edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Paderewki

Nasze szkoły