CLIL łączy i inspiruje, czyli jak wygląda skuteczna nauka angielskiego

Elwira Przyjemska

Metoda CLIL używana aktywnie na zajęciach sprawia, że zakres słownictwa zostaje stopniowo poszerzany, a przede wszystkim czyni z uczniów aktywnych użytkowników języka obcego. Ważna jest również świadomość młodych ludzi, że biorą udział we własnym procesie edukacyjnym i mogą stać się za niego odpowiedzialni.


Czym jest CLIL?

Nasza szkoła stawia na nieustające poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania, które uczynią z naszych uczniów obywateli świata, posługujących się biegle językami obcymi. Jako nauczycielka języka angielskiego codziennie przekonuję się, jak rośnie u młodzieży świadomość i chęć do nauki języka obcego, nie tylko w obszarze teoretycznym, ale przede wszystkim w mowie i w piśmie. W salach lekcyjnych często pada pytanie: Jak skutecznie uczyć się języka obcego, bym mógł/mogła komunikować się swobodnie z innymi? Otóż od kilku lat z powodzeniem pomaga nam w tym CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. Nauczanie dwujęzyczne rozwija się w Paderewskim co roku i przybiera nowe formy. CLIL w praktyce polega na poznawaniu bieżącego materiału dydaktycznego w języku ojczystym, by później można go było zrozumieć i użyć w języku obcym.

Od teorii do praktyki

W Paderewskim metoda CLIL stosowana jest na różnych poziomach i na przedmiotach takich jak: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia z higieną i ochroną środowiska, oraz na elementach geografii powszechnej.

Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i motywacją podchodzą do lekcji, podczas których mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na poszczególnych przedmiotach i następnie się nią wykazać (np. Uczniowie starszych klas potrafią przedstawić w języku angielskim zagadnienia takie jak: układ trawienny, krwionośny tematach czy skóra).

CLIL to świetne narzędzie dydaktyczne, ale też skuteczna metoda utrwalająca i podsumowująca wiedzę. Służy integracji zespołu klasowego, ale również nauczycieli różnych przedmiotów, którzy nieustannie współpracują ze sobą, by opracować atrakcyjne dydaktycznie materiały.

CLIL w klasach trzecich

W naszej szkole nie zapominamy jednak o najmłodszych. Od zeszłego roku rozszerzyliśmy metodę CLIL i wprowadziliśmy w tym celu kompletnie nowy przedmiot o tej samej nazwie. W klasach 1-3 raz w tygodniu odbywają się zajęcia prowadzone wspólnie przez nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz anglistów. CLIL nie kończy się jednak wyłącznie na tym. Uczniowie są nieustannie otoczeni językiem angielskim w swoich klasach oraz w języku instrukcji. Każda myśl przewodnia, tematy międzyprzedmiotowe są tworzone i używane w języku angielskim. Jeśli dzieci uczą się troski o środowisko i zasadzają rośliny, to możemy być pewni, że w klasach zobaczymy opis budowy rośliny w języku angielskim. Jeśli najmłodsi poznają swoje prawa i obowiązki, to uczą się opowiadać o nich również w drugim języku.

Uczymy się od siebie nawzajem

Zajęcia CLIL prowadzone wspólnie przez dwóch nauczycieli mają na celu zintegrować wiedzę poznawaną na co dzień, by następnie przełożyć ją na praktyczne użycie języka angielskiego.
 Lekcje te skupiają się na produkcji języka, a nauczyciele często służą jako model, który pomaga przełamać nieśmiałość uczniów. Przykładowo, gdy wprowadzamy temat urazów, to jedna nauczycielka odgrywa różne choroby i urazy, a druga pyta: What’s the matter? Podczas prezentowania języka instrukcji jeden z nauczycieli przebiera się za niesfornego ucznia, który nie rozumie poleceń, a drugi nauczyciel zachęca uczniów, by zaczęli samodzielnie korygować błędy „niesfornego ucznia”.

Dzięki pomysłowości oraz atrakcyjnym formom prezentacji tematu, klasy 1-3 żywo angażują się w te zajęcia, by nie tylko pracować w parach czy grupach, ale również samodzielnie przejmować rolę nauczycieli, ucząc się od siebie nawzajem. Jako przykłady niech posłużą lekcje, podczas których dzieci uczyły się w parach robić zakupy i często same wymyślały zdania, których mogłyby użyć (np. Płatność kartą czy gotówką?). Uczniowie nauczyli się też mówić co im dolega, jaka część ciała ich boli, jak wskazać komuś drogę czy opowiedzieć o własnym mieście.

W sobotę 21 maja 2022 podczas wystawy PYP, uczniowie klas 1-3, dzięki zajęciom CLIL, mogli zaprezentować swoim rodzicom nie tylko wiedzę ogólną, ale ich umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Z dumą stali przy swoich stacjach zadaniowych i sprawdzili wiedzę rodziców z kontynentów, środków transportów oraz rodzajów domów na świecie używając wyłącznie języka angielskiego. Okazało się, że nie każdy zna różnicę między jurtą a Juratą! 🙂

Zapraszamy również do przeczytania artykułu: CLIL w praktyce (klasy 4-8)

Korzyści dla uczniów

Metoda CLIL używana aktywnie na zajęciach w MSP Paderewski sprawia, że nie tylko zakres słownictwa zostaje stopniowo poszerzany, ale przede wszystkim czyni z uczniów aktywnych użytkowników języka obcego.
 Najważniejsza jest dla nich również świadomość, że biorą udział we własnym procesie edukacyjnym i mogą stać się za niego odpowiedzialni. Staje się to widoczne, gdy sami mogą tworzyć zadania czy wybierać temat, który chcą rozwinąć. Zajęcia CLIL po zaledwie roku przynoszą widoczne efekty i stały się jednym z ulubionych zajęć w najmłodszych klasach. Aktywizują one cały zespół klasowy, jednocześnie udowadniając, że angielski otacza nas wszędzie i jest nieodzownym elementem przynależności do nowoczesnego świata i różnych kultur.

Jeśli zdarzyło się, że nasi młodsi uczniowie wrócili do domu i poprosili o możliwość zrobienia wywiadu z babciami i dziadkami albo z okazji Dnia Matki i Ojca wyznali za co kochają swoich rodziców w języku angielskim, to wiedzcie, że to wszystko sprawka CLIL.

Najwidoczniejsza zaleta tej metody nauczania jest taka, że wynosi ona język angielski poza klasę, by wprowadzić ją do Państwa domów i do życia codziennego dzieci.


Bibliografia:
  1. J. Iluk, Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje założenia metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
  2. M. Olpińska-Szkiełko, Dwujęzyczność a rozwój językowy dziecka [w:] Edukacja Pomorska 10(2013)59.
 Elwira Przyjemska – nauczycielka języka angielskiego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski, egzaminatorka OKE z egzaminu ósmoklasisty, autorka bloga książkowego „Księgarka na regale”.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

#motywacja #skutecznenauczanie #naukaangielskiego #clil #inspiracja #szkoła #kompetencje

Nasze szkoły