Czym jest PYP?

Katarzyna Kijek-Kubejko

IBPYP (Primary Years Programme) jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Program koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka. Jego celem jest rozwój kreatywnych, wrażliwych, odpowiedzialnych, dobrze wykształconych i krytycznie myślących młodych ludzi  którzy będą tworzyć w przyszłości lepszy, pełen międzykulturowego zrozumienia i szacunku, świat.

Organizacja IB (International Baccalaureate) powstała w 1968 roku i jest uznawana za jedną z najlepszych fundacji edukacyjnych. Zapewnia uczniom na całym świecie wysokiej jakości edukację w ramach 3 spójnych programów nauczania: PYP, MYP oraz DP. Obecnie międzynarodowy program PYP oferuje swoim uczniom ponad 1400 szkół w 109 krajach.

W Polsce jest zaledwie 7 autoryzowanych szkół z programem PYP.
Szkoła Podstawowa Paderewski otrzymała status kandydata i w ciągu najbliższych 2 lat będziemy starać się spełnić wszystkie warunki niezbędne do uzyskania autoryzacji w programie PYP.

Jaki jest cel międzynarodowej edukacji?

Proponowane przez IB programy zachęcają dzieci na całym świecie do bycia zaangażowanym i empatycznym „człowiekiem uczącym się” (life-long learner), który rozumie i akceptuje różnorodność ludzi i dostrzega złożoność ich racji. IB wierzy, że razem (nauczyciele i rodzice) możemy pomóc uczniom przygotować się do życia i pracy w złożonym, pełnym wzajemnych powiązań świecie.

Filozofia IB zakłada holistyczny rozwój człowieka.  PYP standaryzuje wymagania i efekty kształcenia, gwarantując osiąganie wysokiego poziomu nauczania. Jednocześnie zapewnia wolność uczniom i nauczycielom, inspirując ich do samodzielności, kreatywności, eksperymentowania i krytycznego myślenia. Nauczyciele pracujący zgodnie z filozofią IB są intelektualnymi przewodnikami, którzy wzmacniają uczniów w procesie rozwijania poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Co wyróżnia szkoły IB?

Edukacja w szkole IB:

  • koncentruje się na uczniach,
  • rozwija skuteczne metody nauczania oraz uczenia się,
  • kształci w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za swoje otoczenie,
  • działa w ramach globalnych kontekstów kładąc nacisk na nauczanie interdyscyplinarne,
  • zgłębia istotne treści o znaczeniu lokalnym i globalnym,
  • sprzyja rozwojowi kreatywności i wyobraźni,
  • wspiera cechy ucznia IB (IB learner profile).

Jak wygląda nauka w PYP?

Nauczanie w programie PYP odbywa się poprzez badania i samodzielne poszukiwania uczniów, którzy są odpowiedzialni za proces uczenia się, chętnie podejmują wyzwania i rozwijają w sobie  otwartość na świat. W ramach programu uczniowie realizują w każdym roku projekty badawcze wybrane z 6 tematów interdyscyplinarnych. W czasie ich realizacji uczniowie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu języka (ojczystego oraz obcego), matematyki, nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki, edukacji społecznej i fizycznej.

Seria artykułów na temat programu międzynarodowego została zainspirowana obserwacją lekcji w International School of Stuttgart w ramach wyjazdu zorganizowanego jako część projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza. Edukacja. Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Kijek-Kubejko – nauczycielka j. hiszpańskiego, koordynatorka PYP w Szkole Podstawowej Paderewski

Nasze szkoły