Dlaczego warto uczyć się w programie IB DP?

dr Barbara Ostrowska

Zastanawiałeś się kiedyś, czy szkoła może przygotować cię do dalszej kariery naukowej, życia na studiach i po studiach? Czy da Ci wiedzę i umiejętności, które naprawdę przydadzą Ci się w życiu?

Programem edukacyjnym, który może Ci to wszystko zapewnić jest program matury międzynarodowej. Czy jest on dobrym wyborem dla wszystkich? Nie, nie ma takich programów, które są odpowiednie dla wszystkich, każdy powinien indywidualnie dobierać swoją ścieżkę. Dla kogo więc jest on przeznaczony? Dla ludzi ambitnych, pracowitych, którzy planują dalszy rozwój swoich kompetencji na studiach w Polsce lub zagranicą, którzy chcą od edukacji czegoś więcej niż tylko przygotowania do egzaminów maturalnych.

Czym jest program IB DP?

Program Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) jest dwuletnim, akademickim programem, mającym na celu przygotowanie uczniów do zdawania matury z sześciu przedmiotów w języku angielskim, a w dalszej perspektywie do studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie.

Opiera się on na wartościach, wyrażonych zarówno w misji Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) jak i profilu ucznia programu, z których najważniejszą jest wyposażenie uczniów w umiejętności, jakie potrzebne im będą do życia w zglobalizowanym świecie.

 

Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate®) ma na celu rozwój dociekliwych, posiadających wiedzę i opiekuńczych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez międzykulturowe zrozumienie i szacunek.

W tym celu organizacja współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami międzynarodowymi w celu opracowania ambitnych programów edukacji międzynarodowej i rygorystycznej oceny.

Programy te zachęcają uczniów na całym świecie do bycia aktywnymi, współczującymi i uczącymi się przez całe życie, którzy rozumieją, że inni ludzie, z ich różnicami, również mogą mieć rację.

 

Wartości ważne dla IBO świetnie pokrywają się z umiejętnościami, jakie według Światowego Forum Ekonomicznego 2020 będą kluczowe w najbliższej przyszłości. Program IB ma więc na celu przygotowanie ucznia nie tylko do dalszej nauki, ale również stawia sobie za cel wyposażenie go w umiejętności przyszłości.

 • Myślenie analityczne i innowacyjność
 • Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
 • Rozwiązywanie złożonych problemów
 • Krytyczne myślenie i analiza
 • Kreatywność, oryginalność, inicjatywa
 • Przywództwo i wpływ społeczny
 • Stosowanie, monitorowanie i kontrola technologii
 • Projektowanie i programowanie technologii
 • Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
 • Orientacja na działanie pomocowe
 • Inteligencja emocjonalna
 • Analiza systemów i ich ewaluacja
 • Poszukiwanie przyczyn, istoty problemów i tworzenie idei
 • Rozwiązywanie problemów i doświadczenie użytkownika
 • Perswazja i negocjacje

 

Czym różni się IB DP od matury polskiej?

Program matury międzynarodowej znacząco różni się od programu polskiego zarówno pod względem realizowanych treści, jak i kształconych umiejętnościach.
Program DP opiera się na innych podstawach programowych oraz kładzie większy nacisk na umiejętności zastosowania wiedzy oraz analizę problemów i zjawisk, które nie zawsze są wcześniej znane uczniom. I tak na przykład z języka polskiego podczas egzaminu uczniowie dokonują interpretacji nieznanego sobie fragmentu poezji lub prozy, na matematyce, biologii czy chemii znajdują zastosowanie określonych umiejętności do rozwiązania niezwykle życiowego zadania z treścią, a na psychologii dokonują analizy nieznanego sobie badania psychologicznego, oceniając jego metodologię.

Znaczącą różnicą jest również fakt, że ocena maturalna to ocena uzyskiwana nie tylko podczas egzaminów, które tradycyjnie odbywają się w maju. Od 20 do 30 procent oceny zależy bowiem od prac wykonywanych w ciągu 2 lat przygotowań do egzaminów, czyli tzw. internali (ang. Internal Assessment). Internale stanowią prace praktyczne, w których w sposób szczególny weryfikowane są kluczowe dla przedmiotu umiejętności uczniów.
W przedmiotach ścisłych, psychologii i geografii uczniowie tworzą raport z przeprowadzonego przez siebie eksperymentu, na informatyce piszą własny program w odpowiedzi na potrzeby realnego klienta, a na historii próbują odpowiedzieć na wybrane pytanie badawcze, analizując źródła historyczne.

Różnią się także same egzaminy. Po pierwsze, uczniowie przystępują do egzaminów z sześciu przedmiotów – trzech na poziomie rozszerzonym (Higher Level) i trzech na poziomie podstawowym (Standard Level) i tylko tych przedmiotów (plus teorii wiedzy) uczą się oni podczas ostatnich 2 lat szkoły. Po drugie, w trakcie sesji egzaminacyjnej uczniowie piszą dwa lub trzy egzaminy sprawdzające różne kompetencje, a ich ilość zależy od przedmiotu i poziomu. O tym jakie przedmioty uczniowie mogą wybrać w Paderewskim możecie przeczytać tutaj. No i przede wszystkim, wszystkie egzaminy poza językiem ojczystym odbywają się w języku angielskim.

Kolejną różnicą pomiędzy programem polskim i międzynarodowym jest tzw. Core, czyli trzy programy obowiązkowe dla uczniów IB DP:

 • Teoria Wiedzy, czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, mający na celu nauczenie uczniów, jak radzić sobie z ogromem informacji napływających do nas w dzisiejszym świecie i odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne źródło informacji od niewiarygodnego;
 • Extended Essay, czyli niezależne, samodzielne badanie z wybranej przez ucznia dziedziny, którego zwieńczeniem jest esej zawierający 4000 słów;
 • oraz Program Rozwoju Osobistego Creativity, Activity, Service (CAS), którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia (nie tylko od strony akademickiej) i przygotowanie go do działania na rzecz siebie i innych.

 

Czym wyróżnia się program IB DP?
Program IB DP przede wszystkim:

 • gwarantuje uczniom rozległą i dogłębną wiedzę w wybranych przedmiotach;
 • stawia na rozwój kompetencji, które odegrają ważną rolę zarówno podczas dalszego kształcenia, jak i przyszłej pracy zawodowej;
 • zachęca uczniów do krytycznego myślenia i podejmowania wyzwań;
 • pozwala na odkrywanie różnorodności perspektyw i wspiera otwartość na inność, zarówno pod względem kulturowym, jak i światopoglądowym;
 • pomaga rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie i etycznie, dzięki uczestnictwu w wolontariacie, który jest częścią Programu Rozwoju Osobistego CAS.

Dlaczego warto wybrać program międzynarodowy IB DP?

Program DP jest programem akademickim – niezwykle wymagający pod względem intelektualnym i aby osiągać najlepsze rezultaty wymaga wiele pracy i samodyscypliny. Wiele z przedmiotów, szczególnie na poziomie rozszerzonym, swoim programem wykracza poza to, czego uczy polska podstawa programowa. Uczniowie muszą więc w szybkim tempie nabyć wiele umiejętności, koniecznych, aby odnieść sukces w tym programie.

Korzyści wynagradzają jednak trudy uczenia się w programie międzynarodowym:

 1. daje on długoterminowy zwrot – według badań absolwenci programu IB częściej odnoszą sukcesy akademickie i kończą najlepsze uniwersytety z wyróżnieniem;
 2. absolwenci programu podkreślają, że czują się dobrze przygotowani do podjęcia studiów uniwersyteckich, szczególnie w odniesieniu do wykorzystania umiejętności akademickich, takich jak pisanie dłuższych prac, zarządzanie niezależną pracą i czasem, krytyczne myślenie i umiejętności badawcze;
 3. uczelnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, doceniają absolwentów programu międzynarodowego IB, oferując im często bardzo preferencyjne warunki przyjęć;
 4. uczniowie przygotowują się do życia w prawdziwym świecie dzięki naciskowi na kształcenie umiejętności kluczowych.

Naukę w ramach tego programu można realizować w międzynarodowych szkołach, akredytowanych przez IBO, takich jak MLO Paderewski.

Absolwenci liceum, często podkreślają, że Paderewski to przede wszystkim wspaniali nauczyciele – pasjonaci, nierzadko nauczyciele akademiccy, którzy na każdym etapie wspierają uczniów w osiąganiu celów i wyzwań, a także inspirują ich do rozwoju i przekraczania granic. To ludzie, którzy znają każdego ucznia, którego uczą, więc podchodzą do niego indywidualnie i z empatią. Prowadzą uczniów przez każdy etap pracy nad kolejnymi esejami i raportami, dając im poczucie bezpieczeństwa w stawianiu pierwszych kroków w samodzielnych pracach badawczych.

Paderewski daje również możliwość rozwoju osobistego – rozbudowany program doradztwa zawodowego i Program Rozwoju Osobistego CAS wzajemnie się uzupełniają, dając uczniom szansę na sprawdzenie się w działaniu, realizację projektów społecznych (również we współpracy z programem Zwolnieni z Teorii) i spróbowanie takich aktywności, w których nigdy wcześniej nie brało się udziału (jak na przykład debaty oksfordzkie, Europejski Parlament Młodzieży czy Modelowe Obrady ONZ).
Duża liczba przedmiotów do wyboru pozwala na indywidualne dobranie ścieżki rozwoju zawodowego, dopasowanej także do preferencji i mocnych stron uczniów (poznanych w procesie doradztwa zawodowego). Oprócz tradycyjnych przedmiotów takich jak polski, języki obce, matematyka, geografia, historia, biologia, chemia czy fizyka, uczniowie mają możliwość wybrać również psychologię czy ekologię i społeczeństwo. W swoich pracach Extended Essay mają możliwość zgłębić jeszcze szerszy wachlarz przedmiotów i pytań badawczych – powstają więc prace z zakresu sztuki, ekonomii, zarządzania czy interdyscyplinarne eseje z World Studies.

Program matury międzynarodowej IB DP jest programem akademickim, przeznaczonym dla uczniów ambitnych i zorganizowanych. Dwa lata programu wypełnione są pracą nad umiejętnościami, jakie przydadzą im się w przyszłości, podczas prac, które są częścią ich oceny maturalnej. Nie jest to program łatwy, ale ukończenie go może stanowić szczególną satysfakcję.

 

Bibliografia:
 1. Key findings from research on the Diploma Programme (DP) core (2016)
 2. Key findings from research on the impact of the Diploma Programme (2016)
 3. Raport Future of Jobs 2020
 4. What is the DP?
 5. About the IB Mission

 

Barbara Ostrowska  – psycholog, nauczyciel TOK, koordynator programu IB DP w Międzynarodowym Liceum Paderewski, EduInspirator 2019, Microsoft Innovative Educator Expert 2019-2020, Microsoft Certified Educator.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

 

Nasze szkoły