Dlaczego warto wybrać międzynarodową szkołę?

Katarzyna Olejnik, Katarzyna Kijek-Kubejko

Organizacja IB (International Baccalaureate) powstała w 1968 roku i jest uznawana za jedno z najlepszych stowarzyszeń edukacyjnych na świecie.

 

Zapewnia uczniom wysokiej jakości edukację w ramach trzech spójnych ze sobą programów nauczania, tworzących tzw. continuum:

  • PYP (Primary Years Programme – program dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych),
  • MYP (Middle Years Programme – program dla uczniów w wieku gimnazjalnym),
  • DP (Diploma Programme – program realizowany podczas dwóch ostatnich lat nauki w szkole średniej).

Dlaczego IB?

Międzynarodowa edukacja proponowana przez IB ma na celu kształcenie dociekliwych, kompetentnych i odpowiedzialnych młodych ludzi, którzy pomogą stworzyć spokojniejszy i sprawiedliwszy świat. Proponowane przez IB programy zachęcają dzieci i młodzież na całym świecie do bycia zaangażowanym i empatycznym „człowiekiem uczącym się” (life-long learner), który rozumie i akceptuje różnorodność ludzi, dostrzegając złożoność ich racji. Dzisiaj, gdy nowe globalne wyzwania pojawiają się w niespotykanym dotąd tempie, programy IB są bardziej aktualne i potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej.

Co wyróżnia IB World Schools?

Programy IB są wyjątkowe pod wieloma względami. Autoryzuje je organizacja non-profit, co oznacza, że nie ma akcjonariuszy, a nadwyżki dochodów inwestuje się w stały rozwój programów. IB może w ten sposób zachować niezależność od układów politycznych i ekonomicznych.

Każdy z programów jest regularnie sprawdzany i modyfikowany, aby zapewnić uczniom najlepszą możliwą edukację.   

Proces ewaluacji obejmuje nauczycieli z różnych kultur i środowisk, gwarantując, że to właśnie nauczyciele-praktycy odgrywają kluczową rolę w rozwoju każdego z programów. Koncepcja edukacyjna IB jest ponadto stale aktualizowana zgodnie z wynikami badań edukacyjnych prowadzonych na uniwersytetach na całym świecie.

Programy IB są oferowane w różnorodnych szkołach na całym świecie: państwowych i prywatnych, narodowych i międzynarodowych, dużych i małych. Jedną z zalet IB jest zatem to, że gromadzi ona ogólnoświatową społeczność nauczycieli, którzy mogą wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.

Dlaczego warto zacząć jak najwcześniej?

PYP (Primary Years Programme) jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Nauka w programie ma na celu przekroczenie tradycyjnych granic między przedmiotami, dlatego treści, które poznają uczniowie, są ujęte w sześć transdyscyplinarnych tematów o znaczeniu globalnym:

  • Kim jesteśmy?
  • Nasze miejsce w czasie i przestrzeni
  • Jak wyrażamy siebie?
  • Jak działa świat?
  • Jak się organizujemy?
  • Podział zasobów planety

Program koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka, co przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Dzieci uczą się, jak myśleć samodzielnie i brać odpowiedzialność za własny proces uczenia się. Zdobywają wiedzę poprzez dociekanie, badanie oraz stawianie pytań, są zachęcane do krytycznego myślenia i podważania twierdzeń, pracują w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu, a także podejmują działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Więcej na temat PYP:

Jakich umiejętności oczekujemy od uczniów?

Jakiej wiedzy oczekujemy od uczniów?

Gwarancja jakości

Każda szkoła upoważniona do oferowania programów IB jest autoryzowana przez organizację jako IB World School. Zdobycie tego prestiżowego tytułu wymaga poświęcenia i zaangażowania ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zapewnienia wymaganej jakości.

Nauczyciele uczący w PYP to pełni pasji i oddani swojej pracy pedagodzy   

Po potwierdzeniu autoryzacji szkoła nadal jest wspierana przez IB, aby stale zapewniać najwyższą jakość proponowanych programów.

Są otwarci na zmiany, a praca w programie daje im możliwość stałego rozwoju zawodowego, co sprawia, że mogą inspirować i motywować swoich uczniów. Rodzice natomiast są traktowani w szkołach IB jako niezbędni partnerzy i ważni członkowie szkolnej społeczności.

Bibliografia:
  1. International Baccalaureate Organization, 2017, What is an IB education?

 

Katarzyna Olejnik – nauczycielka języka polskiego, dyrektorka Szkoły Podstawowej Paderewski.

Katarzyna Kijek-Kubejko – nauczycielka j. hiszpańskiego, koordynatorka PYP, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Paderewski.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły