IB Middle Years Programme obchodzi swoje 25 urodziny

Magdalena Krzemińska

Ucząc, łączymy wymagania najnowocześniejszego międzynarodowego systemu edukacyjnego IB z polską podstawą programową. Jako jedyna szkoła w Polsce i jedna z 202 szkół na świecie stworzyliśmy uczniom Międzynarodowych Szkół Paderewski możliwość ukończenia MYP oficjalnym CERTYFIKATEM IB MYP.

 

Filary

25 lat temu, w 1994 roku, organizacja IBO wprowadziła program edukacyjny Middle Years Programme (MYP). Od tego czasu 1523 szkół w 108 krajach na całym świecie przyjęło MYP jako najskuteczniejszy program nauczania, który umożliwia młodzieży w wieku od 11 do 16 roku życia wszechstronny rozwój na polu naukowym, jak i osobistym. Tylko w 2019 roku kolejne 88 szkół dołączyło do grupy IB World Schools.

MYP stworzony został w oparciu o trzy fundamentalne filary:

 • otwartość na różnorodność i zrozumienie dla innych kultur,
 • komunikacja,
 • holistyczne podejście do procesu uczenia się.

 

Zmiany

W ciągu tych 25 lat swojego istnienia MYP zmieniał się i rozwijał, a w 2014 roku przeszedł gruntowną przemianę z zachowaniem trzech filarów programu.  Na przestrzeni lat organizacja IB zmodyfikowała program MYP, by odpowiadał potrzebom nowych pokoleń uczniów, nauczycieli oraz społeczności szkolnych, by był bardziej wnikliwie i dokładnie oceniany, a także, by szkoły mogły go realizować w dogodny sposób.

Program MYP ma na celu kształcenie uczniów tak, by byli:

 • aktywni,
 • otwarci na różnorodność kulturową,
 • wrażliwi na potrzeby innych,
 • wyposażeni w wiedzę i  umiejętności potrzebne do życia w poczuciu celu i sensowności.

MYP jako jeden z 3 programów Continuum IB (PYP–MYP–DP) został skonstruowany tak, by rozwijać spójnie postawy w oparciu o profil ucznia IB – IB learner profile

Uczniowie IB MYP mogą:

 • rozwijać swój potencjał,
 • odkrywać własny styl uczenia się,
 • podejmować wyzwania edukacyjne odpowiednio do swojego wieku,
 • kształtować swoje poczucie tożsamości i dokonywać ciągłej refleksji.

W okresie, gdy u młodego człowieka rozwija się poczucie tożsamości oraz własnej wartości, program MYP motywuje i wspiera go w osiąganiu celów w szkole, jak i poza nią.

 

Innowacyjność

Od 2016 roku MYP jest pionierem w edukacji cyfrowej i oferuje możliwość przystąpienia do  innowacyjnych i wyróżnionych nagrodami egzaminów e-Assessesment, będących jednym z warunków otrzymania prestiżowego Certyfikatu IB MYP .   

Certyfikat IB MYP przyznawany jest uczniom kończącym 5 rok programu (2 klasę LO) na podstawie wystandaryzowanych egzaminów e-Assessment, które pomagają uczniom przygotować się lepiej do dalszej edukacji, dokonać właściwych wyborów przedmiotowych w programie DP, a także przygotować się do wymagań programu matury międzynarodowej IB Diploma Programme.

Ponadto, wyniki egzaminów są informacją zwrotną dla szkół oraz nauczycieli i pozwalają na jeszcze lepsze planowanie i doskonalenie procesu nauczania.

Wyjątkowość

Dlaczego w Międzynarodowych Szkołach Paderewski oferujemy program MYP?

Programy IB są wyjątkowe i prestiżowe. Rozwijają uczniów wszechstronnie, dają im doskonałe przygotowanie do startu w dorosłe życie, a jednocześnie otwierają im drogę na światowe uczelnie.

Misja oraz wizja programów IB jest spójna z filozofią  naszej szkoły, dlatego, realizując z powodzeniem program matury międzynarodowej IB Diploma Programme ( IB DP) od 1999 roku, postanowiliśmy ubiegać się również o akredytację w programie IB MYP, by zapewnić naszym uczniom najlepszą ofertę edukacyjną z możliwych.

Jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymaliśmy w roku 2003 oficjalną akredytację organizacji IB, by realizować program Middle Years Programme w pełnej wersji. Po niemal dwuletnim procesie przygotowań, niezwykłym wysiłku nauczycieli, ciężkiej pracy uczniów i wsparciu rodziców organizacja IBO potwierdziła, że spełniamy wszystkie wymogi i wysokie standardy, by oferować naszej młodzieży kształcenie poprzez ten innowacyjny i rozwijający program edukacyjny. Ucząc, łączymy wymagania najnowocześniejszego międzynarodowego systemu edukacyjnego IB z polską podstawą programową.

Jako jedyna szkoła w Polsce i jedna z 202 szkół na świecie stworzyliśmy uczniom Międzynarodowych Szkół Paderewski możliwość ukończenia MYP oficjalnym CERTYFIKATEM IB MYP.

 

Motywacja do rozwoju

MYP to wyjątkowy model programu, dający ramy oraz wytyczne, w których szkoły z różnych części świata mogą oferować młodzieży edukację IB na miarę ich potrzeb.

Szkoły oferujące program IB MYP zobligowane są do tego, by regularnie zapewniać swoim edukatorom możliwość udziału w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez IB .  

Jest to program, który ewoluuje wraz ze zmieniającymi się wyzwaniami współczesnego świata i dlatego poddawany jest regularnej rewizji przez najlepszych i doświadczonych ekspertów edukacyjnych. Dlatego nauczyciele uczący w szkołach IB, to wysokiej klasy profesjonaliści, którzy rozumieją potrzebę rozwoju i nieustannie doskonalą swoje kompetencje, by podążać za tymi zmianami.


W Międzynarodowych Szkołach Paderewski rozumiemy jak  istotne jest uczenie się przez całe życie i cenimy sobie fakt przynależności do IB WORLD SCHOOLS.

 

 

 

Bibliografia:
 1. Strona internetowa: ibo.org
 2. Strona internetowa: Vimeo – International Baccalaureate
 3. International Baccalaureate Organization, 2017, What is an IB education?

 

Magdalena Krzemińska – koordynator Programu IB Middle Years Programme, nauczycielka języka angielskiego w Międzynarodowych Szkołach Paderewski, szkoleniowiec IBO.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły