Kompetencje 4K a dzisiejszy świat

Elwira Przyjemska

Jak zaangażować uczniów nie tylko w tworzenie projektu, ale również w proces badawczy postawionego problemu i porównywania źródeł? Webquest odpowiada na wszystkie te potrzeby i rozwija tak potrzebne w dzisiejszych czasach kompetencje 4K.  Jest to atrakcyjna forma pracy, która pobudza niemal wszystkie cechy ucznia IB.

Kompetencje 4K: kreatywność, kooperacja, komunikatywność i krytyczne myślenie.

W dzisiejszym świecie za podstawę sukcesu w szkole oraz życiu zawodowym uważa się kompetencje 4K – kreatywność, kooperacja, komunikatywność i krytyczne myślenie. W zalewie informacji, młodzieży coraz trudniej rozróżniać miarodajne i prawdziwe źródła informacji od teorii i opinii kreowanych przez twórców internetowych i influencerów. W tej sytuacji szkoła może stać się miejscem, które uczy, jak rozróżniać fakty od mitów, ale również dobierać i analizować źródła wiedzy pod kątem omawianego tematu. Rezultatem tego wszystkiego będzie rozwój kompetencji krytycznego myślenia i oceny danego źródła oraz jego przydatności. Nauczyciele nieustannie poszukują metod, które będą adekwatne do dzisiejszych czasów i pobudzą uczniów nie tylko do poszerzania wiedzy, ale również nauczą analizy źródeł. Za taką metodę uważa się pracę projektową, ale można pójść o krok dalej.

Jak zaangażować uczniów nie tylko w tworzenie projektu, ale również w proces badawczy postawionego problemu i porównywania źródeł? Webquest odpowiada na wszystkie te potrzeby i rozwija tak potrzebne w dzisiejszych czasach kompetencje 4K.

Czym jest Webquest i jakie są jego komponenty?

Webquest, w wolnym tłumaczeniu oznaczający „poszukiwanie w sieci”, jest metodą pracy projektowej, której głównym, choć nie jedynym, źródłem informacji jest Internet. Jej atrakcyjność polega nie tylko na ciekawym doborze materiałów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań ucznia, ale również na samodzielności pracy uczniów, badających dany problem.

Dobrze skonstruowany Webquest wymaga od nauczyciela zgromadzenia ciekawych materiałów i stworzenia oraz opisania etapów projektu na atrakcyjnej platformie. Taką platformą jest https://clilstore.eu/, która umożliwia zamieszczanie różnorodnych źródeł i konstruowanie przemyślanego Webquesta.

Webquest powinien zawierać:

  • Introduction – wstęp, w którym piszemy krótkie wprowadzenie mające pobudzić zainteresowanie uczniów tematem,
  • Task – opis zadania, w którym określamy, czego wymagamy od uczniów, jaki jest temat ich pracy, jak mają poruszać się po projekcie oraz jaka ma być ostateczna jego forma,
  • Process – to miejsce, gdzie zamieszczamy wszystkie materiały i ewentualnie zadajemy pomocnicze pytania, które uczniowie mogą rozważyć podczas pracy badawczej,
  • Evaluation – tu tworzymy tabelę ewaluacji i określamy, co będziemy oceniać i w jakiej skali,
  • Conclusion – podsumowanie, w którym możemy bezpośrednio zwrócić się do uczniów, podziękować im za zaangażowanie oraz podsunąć pomysły, jak mogą wykorzystać w życiu wnioski, które wyciągnęli ze swojej pracy ze źródłami.

Przepis na dobry Webquest

Należy pamiętać, że Webquest nie powinien być jedynie zbiorem źródeł czy ćwiczeń zgromadzonych w internecie.

Webquest powinien być zbudowany wokół interesujących źródeł oraz zadań, które są osiągalne dla uczniów. Jednocześnie powinien odpowiadać tematom, którymi dorośli zajmują się na co dzień jako badacze, pracownicy czy obywatele kraju i świata. Webquest powinien też angażować myślenie na wysokim poziomie, by uczniowie mogli syntezować, analizować, rozwiązywać problemy, formułować sądy, dokonywać ewaluacji oraz pobudzać kreatywność. Nie zapominajmy również o tym, że ta metoda pracy pokazuje uczniom bogactwo Internetu, pozwalając im jednocześnie świadomie dobierać źródła. Należy pamiętać, że Webquest nie powinien być jedynie zbiorem źródeł czy ćwiczeń zgromadzonych w internecie. Wtedy nie będzie się niczym różnić od pracy z przysłowiowym „podręcznikiem”.

Webquest w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski

Tę nowoczesną metodę wykorzystaliśmy ostatnio w klasach 7 podczas realizacji tematu o środowisku. W trakcie poszukiwań i pracy projektowej uczniowie, po analizie źródeł, mieli za zadanie w trzyosobowych grupach stworzyć projekt. Dotyczył on przyczyn, efektów oraz rozwiązań dotyczących globalnego ocieplenia. Następnie uczniowie zaprezentowali rezultaty pracy na forum. Chcieliśmy, by młodzież najpierw zrozumiała, że globalne ocieplenie to nieustannie podejmowany problem, który jest obecny również w ich życiu.

Uczniowie najpierw obejrzeli krótkie wiadomości o nastolatkach uprawiających parkour, którzy wieczorami gaszą neony na ulicach Francji. Później zastanawiali się, dlaczego młode aktywistki oblały pomidorami z puszki obraz „Słoneczniki” Van Gogh’a i przykleiły się do ściany. Zobaczyli też skutki rosnących temperatur w takich państwach jak Indie czy Pakistan. Adekwatny dobór materiałów sprawił, że uczniowie aktywnie przystąpili do pracy badawczej w Webqueście i zobaczyli, jak ważne będą rezultaty ich pracy. Wędrując po Webqueście mieli dowolność wyboru materiałów – mogli oglądać filmiki, wykonywać zadania sprawdzające ich wiedzę oraz czytać artykuły. Chętni uczniowie wykorzystają wnioski ze swoich dociekań w ramach SA – Service as Action – i zaprezentują swoje prace  młodszym uczniom, by edukować dalej.

Dlaczego warto korzystać z Webquest’a?

Zalety Webquest’a są nie do przeceniania. Choć przygotowanie może zająć trochę czasu, to należy pamiętać, że Webquest może być wykorzystywany wielokrotnie, a przy stosownej modyfikacji można go dostosowywać do różnego poziomu uczniów. Jest to atrakcyjna forma pracy, która pobudza niemal wszystkie cechy ucznia IB, m.in. bycie badaczem, człowiekiem refleksyjnym, komunikującym się i podejmującym ryzyko. Ta metoda motywuje uczniów do pracy dzięki temu, że gwarantuje im wolność w dysponowaniu czasem, uczy współodpowiedzialności za wyniki oraz dzielenia obowiązków między członków grupy.

Zachęcam do odwiedzenia Webquest ’a wykorzystanego na naszych zajęciach: kliknij link.


Bibliografia:
  1. https://www.enauczanie.com/metody/wq
  2. http://webquest.org/sdsu/focus/focus.pdf
 Elwira Przyjemska – nauczycielka języka angielskiego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski, egzaminatorka OKE z egzaminu ósmoklasisty, autorka bloga książkowego „Księgarka na regale”.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły