Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z geografii

Motto:

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. A. Einstein

Kwalifikacje zawodowe:

Jest egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej sukcesy to wysokie wyniki maturalne (średnia ocen o 28% wyższa od średniej krajowej) i egzaminu gimnazjalnego (średnia ocen o 35% wyższa od średniej krajowej), a także laureaci i finaliści konkursu geograficznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wojewódzkiego konkursu geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”.

Pasje:

góry, kwiaty, ogród i … nauczanie geografii

Nasze certyfikaty: