Agnieszka Łobejko

alobejko@paderewski.lublin.pl
  • koordynator Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego IB MYP
  • trener/edukator/wizytator Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego IB MYP
  • język angielski

Motto:

Szukaj złotego środka!

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła podyplomowe studia tłumaczeniowe. Może się pochwalić licznymi sukcesami, takimi jak: osiągnięcie przez jej uczniów wyników egzaminu gimnazjalnego przewyższających średnią Polski o 31%, uzyskanie 100% zgodności z oceną moderatora oraz przekroczenie średniej światowej o 0,22 w ocenianiu zewnętrznym IB MYP.

Chętnie odwiedza nowe miejsca, poznaje nowe kultury, nowych ludzi, ceni rozmowę, od kilku lat wizytuje szkoły IB MYP na całym świecie jako konsultant IB MYP, szkoląc nauczycieli w szkołach międzynarodowych IBO World schools.

Pasje:

podróże, literatura, teatr, sporty walki.

Nasze certyfikaty: