Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto:

Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to 100% zgodność prognozowanych wyników moderacyjnych z ocenami przyznawanymi przez egzaminatorów w programie MYP, wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza oraz Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Nasze certyfikaty: