Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto:

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron

Kwalifikacje zawodowe:

Jej sukcesy to laureaci konkursu z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Fotograficznego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza oraz Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej, 100% zgodność prognozowanych wyników moderacyjnych z ocenami przyznawanymi przez egzaminatorów w programie MYP.

Nasze certyfikaty: