Dorota Smędek

d.smedek@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego
  • lider zespołu wychowawców gimnazjum
  • wychowawca klasy 3y

Motto:

O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi. W. Hryniewicz

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to doprowadzenie do (pierwszej w Polsce!) autoryzacji Gimnazjum w programie międzynarodowym, nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Kuratora Oświaty, 100% zgodności ocen prognozowanych z oceną egzaminatorów IBO oraz średnia ocena wyższa o min. 1,25 w stosunku do średniej światowej, laureaci szczebla wojewódzkiego konkursu polonistycznego, a także maksymalna ilość punktów otrzymywanych przez jej uczniów w teście kompetencyjnym.

Jest wizytatorem i egzaminatorem Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) dla MYP (Polish A) oraz egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego.

Pasje:

teatr, muzyka (jazz), edukacja na świecie, literatura (książki-reportaże), podróże po nieturystycznych szlakach.

Nasze certyfikaty: