Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
  • język polski dla obcokrajowców

Motto:

(…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka lubelskich studiów logopedycznych (UMCS), prowadzi terapię wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; ukończyła także filologię polską ze specjalnością glottodydaktyczną, zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego, uczy dzieci cudzoziemskie i dzieci polskie powracające z zagranicy, współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL jako lektor języka polskiego na kursach na różnych poziomach zaawansowania w ramach Szkoły Letniej oraz w certyfikacji języka polskiego jako obcego

Pasje:

rozwój mowy dziecka, metody terapii zaburzeń mowy, powieściopisarstwo Wiesława Myśliwskiego, sport, językoznawstwo

Nasze certyfikaty: