Ewa Kwiatkowska

e.kwiatkowska@paderewski.lublin.pl
  • psycholog szkolny, WDŻ
  • opiekun stowarzyszenia UNESCO

Motto:

If it doesn’t challenge you it won’t change you. Z. Ziglar

Kwalifikacje zawodowe:

posiada kwalifikacje trenerskie. Ukończyła kurs terapii i pracuje w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, gdzie najważniejszy jest cel, zasoby oraz mocne strony osoby. Swoją rolę traktuje jako wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i jak najpełniejszym wykorzystaniu jego potencjału.

Pasje:

dziennikarstwo, media, literatura.

Nasze certyfikaty: