Jakub Sadurski

jsadurski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • zajęcia artystyczne - fotografia
  • zajęcia wyrównawcze z fizyki
  • specjalista ds. dziennika elektronicznego
  • wychowawca klasy 7a

Motto:

Nie jesteśmy od tego, aby mówić naturze jak ma wyglądać. Richard Feynman

Kwalifikacje zawodowe:

zawsze w czołówce wyników matur z fizyki. W roku 2015/16 – I miejsce w województwie, w roku 2014/15 – III miejsce w województwie. Uważa, że w nauczaniu fizyki najważniejsze jest zrozumienie zjawisk.

Pasje:

fotografia.

Nasze certyfikaty: