Katarzyna Pochwatka

k.pochwatka@paderewski.lublin.pl
  • religia
  • opiekun Stowarzyszenia Charytatywnego MAITRI

Motto:

Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka nienawiści. Stefan Kardynał Wyszyński

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła Teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Podczas wymiany międzynarodowej odbyła studia z zakresu psychologii, teologii i filozofii na University of Malta. Obecnie realizuje studia doktoranckie z katechetyki psychologiczno-pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada stopień licencjusza rzymskiego z zakresu teologii pastoralnej.

Pasje:

wędrówki górskie, kino, historia sztuki.

Nasze certyfikaty: