Michał Kosacki

m.kosacki@paderewski.lublin.pl
  • matematyka

Motto:

Zwięzłość jest siostrą talentu. Anton Czechow

Kwalifikacje zawodowe:

ukazuje uczniom piękno matematyki w otaczającym świecie, głównie w przyrodzie, oraz w dziedzinach pozornie z matematyką niezwiązanych. Jego uczniowie uzyskują wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Redaktor polskiej edycji Wikipedii oraz koordynator grupy matematyków w Stowarzyszeniu Mensa Polska.

Pasje:

teleturnieje, języki obce, muzyka, astronomia.

Nasze certyfikaty: