Stypendia naukowe dla uczniów

5 kwietnia 2017

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, że zmieniły się zasady udzielania stypendiów za osiągnięcia konkursowe i wyniki w nauce uczniów Gimnazjum Paderewski.

Już po raz pierwszy na początku lipca br. uczniowie otrzymają stypendia za osiągnięcia konkursowe i wyniki w nauce uzyskane w bieżącym roku szkolnym na nowych zasadach.

Zmiany polegają na uproszczeniu systemu oraz na wypłacaniu – bezpośrednio na rachunki bankowe uczniów wskazane przez rodziców – jednorazowego stypendium za wyniki i osiągnięcia za wyniki w danym roku szkolnym.

Uczniowie otrzymają stypendia za:

1. wyniki w nauce:

  • w wysokości 1000 zł dla uczniów I-II klas gimnazjum posiadających średnią ocen min. 5,20 oraz wzorowe zachowanie,
  • w wysokości  1500 zł dla uczniów III klas gimnazjum posiadających średnią ocen min. 5,20, wzorowe zachowanie oraz wyniki na egzaminie gimnazjalnym na poziomie co najmniej 80% z każdej części egzaminu gimnazjalnego,

2. za osiągnięcia konkursowe i olimpijskie:

  • dla ucznia gimnazjum – laureata jednego konkursu przedmiotowego: 1000 zł,
  • dla ucznia gimnazjum – laureata co najmniej dwu konkursów przedmiotowych: 2000 zł,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami – Regulamin stypendiów naukowych.

 

Nasze certyfikaty: