Stypendystki MEN odebrały nagrody

4 kwietnia 2018

W gronie 38 uczniów z województwa lubelskiego, którzy zostali wyróżnieni stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych lub sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym znalazły się dwie uczennice klasy 3x Gimnazjum Paderewski:

Maja Wielgus i Martyna Wojciechowska.

Dziewczęta zostały docenione za sukcesy, które zdobywają corocznie, rozwijając swoją pasję w  Studiu Tańca UDS.

Serdecznie gratulujemy!

aut. zdj. Małgorzata Genca – www.kurierlubelski.pl

Nasze certyfikaty: