Szkoleniowy Oxford – odsłona pierwsza!

2 lipca 2017

W ramach projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, oś IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działanie: 4.2 programy mobilności ponadnarodowej – nasze nauczycielki rozpoczęły pobyt i szkolenie w Oxfordzie.

Niedziela – zmęczone podróżą, ale chłonne wrażeń nauczycielki, ruszyły na dłuuuuugi popołudniowy spacer.

Poznajcie miasto, naszym obiektywem:

Nasze certyfikaty: