Szkoła międzynarodowa

Gimnazjum Paderewski to jedyna na Lubelszczyźnie i pierwsza w Polsce szkoła autoryzowana w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym IB MYP (od 2001 r.). Z powodzeniem realizujemy liczne projekty międzynarodowe. Nasi uczniowie osiągają jedne z najwyższych w województwie wyników egzaminu gimnazjalnego i zdobywają liczne nagrody w olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych. Międzynarodowość naszej szkoły wyraża się też w realizacji projektów międzynarodowych Erasmus+, projekty E-twinning oraz międzynarodowe wymiany uczniowskie, a także w wielonarodowej społeczności – w Paderewskim uczy się młodzież z wielu krajów i kręgów kulturowych.

Szkoła, która uczy

Uczymy otwartości na inne kultury oraz tolerancji dla inności. Staramy się, aby nasi uczniowie rozwijali się nie tylko akademicko, ale również sportowo, kulturalnie i społecznie. Dbamy o wysoki poziom naszych lekcji, aby uczniowie jak najwięcej uczyli się w szkole. Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce i dysleksją rozwojową. Dbamy o to, aby nasi nauczyciele nieustannie rozwijali się i doskonalili swój warsztat i metody pracy. Uczmy nowocześnie przy wykorzystaniu mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoła przyjaciół

Gimnazjum Paderewski to przede wszystkim atmosfera i ludzie. Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działań edukacyjnych. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze. Paderewski to mała szkoła – wszyscy się znają. Nasi absolwenci przychodzą do nas w odwiedziny, uczestniczą w spotkaniach szkolnych, jak Wigilia szkolna, dzielą się doświadczeniami z młodszymi uczniami. Niejednokrotnie powtarzają, że największym atutem szkoły są jej nauczyciele.

Nasze certyfikaty: