Wolontariat

Service as Action – Pomoc w działaniu

W programie IB Middle Years Programme w procesie uczenia się i nauczania ważnym jest, by zdać sobie sprawę z tego czy i w jaki sposób możemy być potrzebni. Działalność na rzecz innych pozwala rozwijać życzliwe relacje z innymi oraz zaangażowanie w życie społeczności nie tylko szkolnej, ale też pozaszkolnej. Pozwala uczniowi na zaangażowanie się we wspólne działania na rzecz budowania lepszego świata.

W programie MYP wspieramy uczniów w dostrzeganiu oraz reagowaniu na potrzeby innych, oferowaniu pomocy oraz stawaniu się odpowiedzialnym za samego siebie jak i grupę i społeczność,  w której funkcjonujemy.

Cele Pomocy w działaniu rozwijają:

  • Otwartość na potrzeby innych;
  • Świadomość swojej roli w społeczności;
  • Chęć reagowania na wołanie o pomoc ;
  • Postawę altruistyczną i empatyczną, która pomaga zrozumieć innych ludzi oraz to jak żyją.

W Gimnazjum Paderewski chcemy tworzyć lepszy świat. Cenimy sobie naukę niesienia pomocy jako podstawowe zaangażowanie w budowanie lepszego świata wokół nas. W tym programie nasi uczniowie mają możliwość rozwijać w sobie i pokazywać cechy Profilu Ucznia IB poprzez aktywne działanie na rzecz innych.

Pomoc w działaniu, samodzielna lub wraz z innymi, może mieć różne formy, zarówno lokalnie jak i globalnie, indywidualnie oraz w grupie, krótko lub długoterminowo. Poprzez swą aktywną rolę, każdy z naszych uczniów może mieć swój wkład w to, by w różnorodnych społecznościach funkcjonowało się lepiej.

Myśl globalnie, lecz żyj i działaj lokalnie!
Nasze certyfikaty: