Drugi język obcy

Uczniowie Gimnazjum Paderewski mogą wybrać II język obcy w grupach na odpowiednim poziomie znajomości języka. W ofercie znajdują się grupy języka niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego.  System nauczania II języka obcego to ponaddziałowe pasma językowe w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania. Nauczycielami języków obcych są doświadczeni lektorzy oraz native speakerzy, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą.

Realizujemy 3 godziny lekcyjne w tygodniu II języka obcego, prowadzone przez lektora oraz native speakers. W klasach o profilu językowym dodatkowo 1 lekcję uczniowie przeznaczają na poszerzenie wiedzy o kulturze krajów niemiecko- lub hiszpańskojęzycznych.

Nasi uczniowie uczęszczają na koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych i czynne jego zastosowanie.

Nasze certyfikaty: