Język angielski

Wszyscy uczniowie Gimnazjum Paderewski, bez względu na profil klasy, objęci są Międzynarodowym Programem Gimnazjalnym IB MYP (Middle Years Programme) i mają możliwość nauki języka angielskiego w grupach na odpowiednim poziomie znajomości języka. System nauczania języka angielskiego to ponaddziałowe pasma językowe w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania. Od pierwszej klasy gimnazjum zgodnie z programem międzynarodowym na wszystkich przedmiotach wprowadzana jest terminologia w języku angielskim.

Nauczycielami są doświadczeni lektorzy oraz native speakerzy, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą. Nasi lektorzy to również szkoleniowcy oraz wizytatorzy – konsultanci programu międzynarodowego MYP, którzy szkolą innych nauczycieli na całym świecie.

Realizujemy 6 godzin lekcyjnych w tygodniu języka angielskiego, a zajęcia prowadzone są przez lektora oraz native speakerów. Dla chętnych proponujemy dodatkową lekcję w tygodniu, przeznaczoną na zajęcia piosenki angielskiej z native speakerem, a prywatnie znanym DJ’em. W ostatnim roku realizacji programu IB MYP, podczas dodatkowych 2 godzin lekcyjnych uczniowie uczestniczą w zajęciach z literatury angielskiej.

Nasi uczniowie uczęszczają na koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych i czynne jego zastosowanie. Możemy się pochwalić licznymi laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i międzynarodowych z języka angielskiego.

Nasze certyfikaty: