Projekty międzynarodowe

UNESCO w Paderewskim

Uczniowie Paderewskiego realizują różne projekty związane z działalnością UNESCO. Ostatnio wdrażane inicjatywy to m.in.:

  • Spotkanie Międzykulturowe
  • Europejski Dzień Języków Obcych w Paderewskim
  • Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Paderewskim
  • Dzień Przeciw Przemocy

 

Szkolna Grupa Amnesty International

Opiekunem Grupy jest Marzenna Rybka mrybka@paderewski.lublin.pl.

Szkolna Grupa Amnesty International nr 39, działająca w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształacącym im. I.J. Paderewskiego w Lublinie.

Dołącz do grupy na Facebooku!

 

Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec

logo_dpjw

Szkołą Partnerską w Niemczech jest Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu. Szkoły organizują wspólnie dwa razy do roku tygodniową wymianę młodzieży. Realizacja wspólnych projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu organizacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. Opiekunami programów wymiany szkolnej po stronie polskiej są nauczyciele języka niemieckiego: Magdalena Kosior-Szychiewicz, Małgorzata Szczurek oraz Joanna Lewicka.

 

Wzrost komepetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie

W styczniu 2016 roku Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego rozpoczęło realizacje projektu„Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. W ramach projektu 16 nauczycieli gimnazjum wyjedzie podnosić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, kompetencje językowe i metodyczne do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii i Szwecji. Projekt realizowany będzie przez 2 lata.

 

 

Nasze certyfikaty: