POWER dla nauczyciela

24 listopada 2017

Lubelskie Centrum Konferencyjne

ul. Grottgera 2 w Lublinie

 

Konferencja “POWER dla nauczyciela” organizowana jest przez Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie. Celem konferencji jest upowszechnianie rezultatów uczenia się, a więc podzielenie się wiedzą merytoryczną i zainspirowanie nauczycieli lubelskich szkół do wdrażania nowoczesnej edukacji. Konferencja ta stanowi podsumowanie projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, realizowanego w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowiącego dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działanie: 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.

W trakcie trwania projektu 16 nauczycieli Paderewskiego wyjechało na szkolenia zagraniczne z zakresu zarządzania szkołą, TIK oraz szkolenia językowe. Podczas konferencji nauczyciele opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z projektem, podzielą się najciekawszymi rozwiązaniami, jakie zaobserwowali oraz przeprowadzą warsztaty z zakresu najciekawszych aplikacji, jakie poznali. Konferencji towarzyszyć będzie sesja plakatowa, która podsumowywać będzie najbardziej przydatne aplikacje z zakresu różnych przedmiotów. Na koniec koordynator projektu, pani Barbara Ostrowska, podzieli się z Państwem wiedzą i praktycznym doświadczeniem na temat przygotowywania wniosków Erasmus+ Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program konferencji

 

Materiały pokonferencyjne:

Genial.ly – narzędzie do tworzenia prezentacji, plakatów, infografik, stron internetowych itp.

Wstęp do konferencji – Dlaczego tu jesteśmy?

Model SAMR

dr Adam Kalbarczyk – Jak efektywnie uczą się w Finlandii?

Agnieszka Bojczuk – Uczenie się, które ma znaczenie – jak przygotować uczniów do życia we wciąż zmieniającym się świecie?

Anna Dąbska – Design Thinking i nauczanie oparte na projektach w praktyce

Anna Guldynowicz, Beata Jaruga, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – Jak zorganizować lekcje języka w szkole? – inspiracje z Oksfordu

dr Barbara Ostrowska – Jak napisać projekt Erasmus+ “Mobilność kadry edukacji szkolnej” (akcja KA1)?

 

Warsztaty:

Interaktywne lekcje – dr Barbara Ostrowska i Anna Dąbska – Nearpod

Aplikacje na lekcje powtórzeniowe – Katarzyna Zdeb i Magdalena Kosior-Szychiewicz – prezentacja oraz instrukcja

Jak grać i uczyć? – Justyna Stojek i Monika Wiśniowska – instrukcja

Informacja zwrotna zza biurka – Joanna Wróblewska i Magdalena Pikula-Waseńczuk – prezentacja

 

Sesja plakatowa:

Plakaty TIK

Filmy z konferencji

Zdjęcia

Reportaż radiowy

 

Filmy podsumowujące projekt POWER

Filmy

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem konferencji

dr Barbara Ostrowska bostrowska@paderewski.lublin.pl

Nasze certyfikaty: