Program Międzynarodowy IB MYP

Co warto wiedzieć o Programie Międzynarodowym IB MYP realizowanym przez wszystkich naszych uczniów?

Program IB Middle Years to program edukacyjny dla uczniów w wieku od 11 do 16, który rozwija niezależnych, kreatywnych i otwartych na świat uczniów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego życia.

Idea programu opiera się na zintegrowaniu nauczanych treści w ramach 6 kontekstów globalnych, do których należą:

 • tożsamość i relacje (identities and relationships),
 • czas i przestrzeń (orientation in space and time),
 • wyrażanie siebie: osobiste i kulturalne (personal and cultural expression),
 • rozwój naukowy i technologiczny (scientific and technical innovation),
 • globalizacja i równowaga (globalization and sustainability),
 • sprawiedliwość i rozwój (fairness and development)
 • oraz 2 obszary aktywności, którymi są metody uczenia się (approaches to learning and teaching) oraz służba w działaniu (service in action).

Program realizuje każdy uczeń Gimnazjum Paderewski (niezależnie od wybranego profilu klasy).

Dla klas kończących się certyfikatem MYP program trwa 4 lata (3 lata w gimnazjum + 1 rok w liceum oraz 7 – 8 klasa szkoły podstawowej + 2 lata w liceum)

Klasy certyfikatowe wykonują prace w języku angielskim, przygotowując się do egzaminów przygotowanych przez organizację IB w klasie 1 liceum (przed zmianą systemu edukacji) lub 2 klasie liceum (po zmianie systemu edukacji) (rok 4 MYP), a także pracują nad Projektem Personalnym oraz portfolio złożonym z własnych prac.

Grupy przedmiotowe w programie IB MYP:

 • Język i literatura (język polski)
 • Umiejętności językowe (wszystkie języki obce)
 • Matematyka
 • Nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia)
 • Ludzie i społeczeństwa (historia, geografia, wos)
 • Projektowanie (informatyka, zajęcia techniczne)
 • Sztuka (muzyka, plastyka, teatr, zajęcia artystyczne)
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne (wychowanie fizyczne)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu IB MYP na stronie informacyjnej IBO.

Nasze certyfikaty: