Profile klas

Trwa nabór uzupełniający do Gimnazjum Paderewski.

Wybierz profil klasy dopasowany do Twoich oczekiwań

W roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum Paderewski w Lublinie oferuje jeszcze kilka wolnych miejsc w klasach w programie międzynarodowym MYP.

Sprawdź, który profil jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie!

Klasy MYP certyfikatowe:

 • Najlepszy wybór dla uczniów zamierzających kontynuować naukę w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej.
 • Program trwa 4 lata (3 lata w gimnazjum + rok w liceum). Uczniowie otrzymują certyfikat międzynarodowy MYP po ukończeniu programu.
 • Prace w języku angielskim przygotowujące do egzaminów certyfikatowych w klasie I liceum (rok 4 MYP).
 • Terminologia przedmiotowa w języku angielskim.

Klasa angielska (tylko klasa III):

 • Nauka języka angielskiego w grupie zaawansowanej (poziom znajomości języka angielskiego na wejście B1+ wg Rady Europy).
 • Świetny wybór dla wszystkich miłośników kultury i literatury angloamerykańskiej oraz języka angielskiego.
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z języka angielskiego.

Klasy MYP niecertyfikatowe:

 • Wybór dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania językowe lub matematyczne.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Profile klas dla uczniów, którzy nie będą przystępowali do egzaminów certyfikowanych MYP.

Klasa językowa (klasa III):

 • Świetne rozwiązanie dla miłośników kultury krajów hiszpańsko- lub niemieckojęzycznych.
 • 4 godziny nauki języka hiszpańskiego lub niemieckiego tygodniowo (w tym osobne zajęcia z native speakerem).
 • Zajęcia z kultury krajów hiszpańsko- lub niemieckojęzycznych.
Nasze certyfikaty: