Zasady rekrutacji

Pierwszy krok to wypełnienie internetowego Kwestionariusza Kandydata 

Uczniowie zostają przyjęci na podstawie wyników z ostatniej klasy gimnazjum, do którego uczęszczali lub egzaminów wstępnych do szkoły (z języka polskiego i matematyki oraz języka angielskiego).

  1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki przyjmowani są kandydaci, którzy zostali laureatami konkursu przedmiotowego z matematyki lub języka polskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
  1. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego do klasy certyfikatowej przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • uzyskali w ostatniej klasie, do której uczęszczali ocenę celującą z języka angielskiego lub
  • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty

Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przyjęć i programie Gimnazjum Paderewski?

Skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. przyjęć, – Anną Wojciechowską, (pokój nr 38), tel. kom.: 663 123 113  e-mail: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl   DYŻURY KOORDYNATORA

Nasze certyfikaty: