Zajęcia dodatkowe

Szkolne stowarzyszenia i organizacje społeczne - 7 klasy MSP i gimnazjum
Zajęcia olimpijskie - klasy 7 MSP
Zajęcia językowe i inne - 7 klasy MSP
Zajęcia artystyczne - 7 klasy MSP
Zajęcia sportowe - 7 klasy MSP
Zajęcia olimpijskie - gimnazjum
Zajęcia wyrównawcze - gimnazjum
Zajęcia artystyczne - gimnazjum
Zajęcia sportowe - gimnazjum
Zajęcia artystyczne i techniczne - obowiązkowe
Nasze certyfikaty: