Zajęcia dodatkowe

Szkolne stowarzyszenia i organizacje społeczne
Zajęcia olimpijskie
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia artystyczne
Zajęcia sportowe
Zajęcia artystyczne i techniczne - obowiązkowe
Nasze certyfikaty: