fizyka

Michał Orłowski

morlowski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • opiekun koła olimpijskiego z fizyki
  • lider zespołu przedmiotów przyrodniczych
  • wychowawca klasy 3v

Motto: Nic na świecie ecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent (…).
Nie uczyni niczego sam geniusz (…). Nie uczyni niczego też samo wykształcenie (…). Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. J. C. Coolidge

Jakub Sadurski

jsadurski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • zajęcia artystyczne - fotografia
  • zajęcia wyrównawcze z fizyki
  • specjalista ds. dziennika elektronicznego
  • wychowawca klasy 7a

Motto: Nie jesteśmy od tego, aby mówić naturze jak ma wyglądać. Richard Feynman

Nasze certyfikaty: