j. niemiecki

Magdalena Kosior-Szychiewicz

mkosior@paderewski.lublin.pl
  • koordynator programu polskiego
  • język niemiecki
  • opiekun koła olimpijskiego z języka niemieckiego

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Małgorzata Zalewska

mzalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • ko-lider zespołu języków obcych

Motto: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy

Nasze certyfikaty: