j. polski

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
  • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto: Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.

Dorota Smędek

d.smedek@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego
  • lider zespołu wychowawców gimnazjum
  • wychowawca klasy 3y

Motto: O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi. W. Hryniewicz

Nasze certyfikaty: