Program matury międzynarodowej

Korzyści programu międzynarodowego:

 • program uczy znajomości języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (od 2 klasy – po gimnazjum/ 3 klasy – po szkole podstawowej, wszystkie przedmioty z językiem angielskim, jako językiem instrukcji; dwujęzyczność),
 • otwarta droga na studnia uniwersyteckie w kraju i na świecie (co 4 absolwent Paderewskiego na kierunku medycznym, absolwenci na uniwersytetach zagranicznych),
 • przeliczanie wyników matury na polskie uczelnie daje duże szanse na dostanie się na najbardziej oblegane kierunki,
 • dyplom IB DP jest rozpoznawany na najbardziej renomowanych uczelniach zagranicznych, jako najbardziej prestiżowy,
 • obowiązkowe napisanie własnej pracy (EE) oraz specyfika pracy na lekcjach lepiej przygotowuje uczniów do studiowania na zagranicznych uczelniach,
 • przygotowanie do studiów wyższych (metody i sposoby uczenia się: krytyczne i analityczne myślenie, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi, analiza źródeł czy metodologia),
 • uczniowie rozwijają szereg umiejętności, które są wymagane na studiach wyższych oraz w przyszłej pracy zawodowej na nowoczesnym rynku pracy (zarządzanie czasem, planowanie, umiejętność komunikacji interpersonalnej czy pracy w zespole, obowiązkowości i sumienności),
 • wszelkie działania pozaszkolne (CAS) mogą być poświadczonym dowodem praktyk, które przydadzą się w staraniach o stypendia zagraniczne, granty, przy ubieganiu się o pierwszą pracę,
 • stały kontakt z uczniami z zagranicy i bieżący kontakt z językiem angielskim,
 • nauka pod kierunkiem bardzo dobrych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

We offer instruction in 3 various profiles in school: medical, polytechnic-business and humanisties-social.

 

I choose international programme: MEDICAL PROFILE

Choosing medical profile enables you to further study any medical faculty at both Polish and overseas university.

CLASS I pre DPCLASS II i III (IB DP)
Fulfilling core curriculum
8 teaching hours Of English per week
Teaching some subjects in English
Additional lessons – education for safety, Latin

Extended programmes:

 • English
 • Biology
 • Chemistry
 • Additionally: Physics

In classes II and III you are to fulfil Diploma Programme IB DP:

 • all subjects (except for Language A) are taught in English,
 • 2 or 3 subjects on a standard level (4 teaching hours per week) ,
 • 3 or 4 subjects on a higher level (6 teaching hours per week). 
 • 1 grupa przedmiotowa: Polish a                                                             SL
 • 2 grupa przedmiotowa: English b                                                  HL
 • 3 grupa przedmiotowa: Psychology or Geography or History   SL
 • 4 grupa przedmiotowa: Biology                                                                     HL
 • 5 grupa przedmiotowa: Matematics                                                          ST SL lub SL
 • 6 grupa przedmiotowa: Chemistry                                                                       HL
 • and 3 interdisciplinary educational areas:
 • TOK – Theory of Knowledge – involving the study of critical thinking, analysis of cognitive processes and acquiring knowledge about research methods and tools appropriate for a particular subject,
 • Creativity, Action, Service(CAS) that supports progression and self-improvement, it also develops pro-social attitude through promotion of actions in favour of those in need, school’s or local community,
 • Extended Essay (EE) that is an independent research work on your chosen subject.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNO-BIZNESOWY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach politechnicznych lub informatycznych.

CLASS I pre-DPCLASS II i III (IB DP)
Fulfilling core curriculum
8 teaching hours Of English per week
Teaching some subjects in English
Extended programmes:

 • English,
 • Mathematics,
 • Physics or IT or Geography
In classes II and III you are to fulfil Diploma Programme IB DP:

 • all subjects (except for Language A) are taught in English,
 • 2 or 3 subjects on a standard level (4 teaching hours per week) ,
 • 3 or 4 subjects on a higher level (6 teaching hours per week). 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski                                                                  SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski b                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub                                                               HL
 •                                                      historia                                                                           SL
 • 4 grupa przedmiotowa: fizyka lub informatyka                                         SL lub HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka                                                               SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: informatyka lub fizyka lub II język obcy   SL lub HL
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • TOK – Theory of Knowledge – involving the study of critical thinking, analysis of cognitive processes and acquiring knowledge about research methods and tools appropriate for a particular subject,
 • Creativity, Action, Service(CAS) that supports progression and self-improvement, it also develops pro-social attitude through promotion of actions in favour of those in need, school’s or local community,
 • Extended Essay (EE) that is an independent research work on your chosen subject.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawniczych, ekonomicznych, lingwistycznych.

KLASA I (PRE DP)CLASS II i III (IB DP)
Fulfilling core curriculum
8 teaching hours Of English per week
Teaching some subjects in English
Extended programmes:

 • English,
 • Polish or German or Spanish,
 • History or Geography.
In classes II and III you are to fulfil Diploma Programme IB DP:

 • all subjects (except for Language A) are taught in English,
 • 2 or 3 subjects on a standard level (4 teaching hours per week) ,
 • 3 or 4 subjects on a higher level (6 teaching hours per week). 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski                                                              SL/HL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski b                                                   HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub historia lub psychologia    SL lub HL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                       SL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka                                                            ST SL lub SL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia  lub II język obcy                       SL lub HL
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • TOK – Theory of Knowledge – involving the study of critical thinking, analysis of cognitive processes and acquiring knowledge about research methods and tools appropriate for a particular subject,
 • Creativity, Action, Service(CAS) that supports progression and self-improvement, it also develops pro-social attitude through promotion of actions in favour of those in need, school’s or local community,
 • Extended Essay (EE) that is an independent research work on your chosen subject.
Nasze certyfikaty: