Odbiór przez absolwentów liceum IB DP wyników MAY SESSION 2018 oraz certyfikatów

6 lipca godz. 9.00-15.00 (sekretariat szkoły)

Nasze certyfikaty: