16 maja 2018

godz. 17.00 – 18.30

zebranie wychowawcy z rodzicami – klasa 1a

23 maja 2018

godz. 17.00 – 18.30

zebranie wychowawców z rodzicami – klasy 1b, 1c oraz wszystkie klasy 2 LO

Nasze certyfikaty: