Konkurs na stypendystę Fundacji Leszka Podkańskiego

klasa 1 liceum rok szkolny 2021/2022

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie:

 • klas VIII szkół podstawowych w mniejszych miejscowościach województwa lubelskiego,
 • których miesięczne dochody netto na osobę w rodzinie nie przekraczają ustalonego poziomu wynagrodzenia minimalnego (na rok 2021 – minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 zł),
 • którzy, uzyskali na I semestr roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych – co najmniej 4.8 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z języka angielskiego.

Konkurs obejmuje następujące elementy:

 1. napisanie pracy (wypracowania/eseju) pt. “Z mojej miejscowości w świat. Opisz marzenie o własnej przyszłości” w terminie do 20 maja 2021 r. (prace należy przesłać drogą e-mailową na adres: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl),
 2. uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej z Sylwią Dołęgowską, wiceprezes zarządu Fundacji im. Leszka Podkańskiego oraz Agnieszką Bojczuk – dyrektorem Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie (termin rozmowy zostanie podany po złożeniu pracy konkursowej),
 3. przedstawienie na rozmowie kwalifikacyjnej informacji nt. swoich dotychczasowych osiągnięć (obejmujące m.in. oceny końcowe w poprzednim roku oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty) – prośba o przyniesienie ze sobą świadectwa z poprzedniej klasy, zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu ósmoklasisty, dyplomów itp.
Uczniowie, którzy zwyciężą w konkursie otrzymają stypendium pokrywające:
 • czesne za naukę w klasie programu polskiego dwujęzycznego w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie w latach 2021-2025,
 • koszt opłat za stancję/ bursę w okresie od września 2021 do czerwca 2025 r.,
 • koszt wyżywienia od września 2021 do czerwca 2025 r. (bez miesięcy wakacyjnych),
 • koszt zakupu podręczników na lata 2021-2025,
 • koszt ubezpieczenia nnw od września 2021 do czerwca 2025 r.,
 • koszt wycieczek szkolnych od września 2021 do czerwca 2025 r.
 • koszt uczestnictwa w balu „studniówkowym”.
Jak przystąpić do konkursu?
 1. Przystąpienie Kandydata do konkursu wymaga uzyskania zgody od Rodzica.                                                          Wypełnioną i podpisaną  ZGODĘ (aktywny link) na przystąpienie do konkursu. Wypełnioną i podpisaną zgodę prześlij e-mailowo: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl lub listownie na adres: MLO Paderewski ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin.
 2. Po zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz uzyskaniu powyższej zgody wypełnij ZGŁOSZENIE (aktywny link).
 3. Poczekaj na kontakt e-mailowy bądź telefoniczny od koordynatora ds. przyjęć, który przekaże szczegółowe informacje o dalszych etapach konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz nauki w naszej szkole.
„Warto uczyć się w Paderewskim, bo … działamy i inspirujemy od 28 lat!”

 

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Wojciechowska

 a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl  

tel. kont. 663 123 113

Nasze certyfikaty: