29 lutego 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Testy predyspozycji zawodowych - klasa 1A

Testy predyspozycji zawodowych - klasa 1A

Cały dzień
29 lutego 2024

Zastępstwa - aktualizacja poranna

Kategoria: Zastępstwa Zastępstwa - aktualizacja poranna

Cały dzień
29 lutego 2024

Egzaminy ustne z języka angielskiego - zamiana sal 37, 41, 40

Kategoria: Egzaminy i prace Egzaminy ustne z języka angielskiego - zamiana sal 37, 41, 40


29 lutego 2024

konkurs „Kraje francuskojęzyczne na świecie”

Kategoria: Wydarzenia szkolne konkurs „Kraje francuskojęzyczne na świecie”


29 lutego 2024

Sesja matur próbnych klas 4BC

Kategoria: Egzaminy i prace Sesja matur próbnych klas 4BC


19 lutego 2024 1 marca 2024

Współpraca: