Adriana Kawecka

a.kawecka@paderewski.lublin.pl
  • nauczyciel
  • bibliotekarz
  • opiekun koła bibliotecznego

Motto:

Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami. – Adam Mickiewicz

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka ekonomii na KUL, ukończyła studia podyplomowe na UMCS – bibliotekoznawstwo.

Pasje:

beletrystyka, współczesne kino, pływanie.

Nasze certyfikaty: