Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
  • teoria wiedzy, wprowadzenie do programu IB DP
  • wicedyrektor Liceum Paderewski
  • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP

Motto:

Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Kwalifikacje zawodowe:

za swoje największe sukcesy zawodowe uważa wysokie wyniki maturalne jej uczniów przewyższające średnia światową o 13%..

Pasje:

języki (zarówno ojczysty, jak i obce), współczesna literatura amerykańska, film, teatr (zwłaszcza eksperymentalny), muzyka, psychologia humanistyczna, zdrowy styl życia.

Nasze certyfikaty: