Agnieszka Kulig

akulig@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • egzaminator maturalny

Motto:

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

Kwalifikacje zawodowe:

jest egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej sukcesy to wysokie wyniki maturalne (średnia ocen o 28% wyższa od średniej krajowej) i egzaminu gimnazjalnego (średnia ocen o 35% wyższa od średniej krajowej),  a także laureaci i finaliści konkursu geograficznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty oraz wojewódzkiego konkursu geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”.

Pasje:

geografia, góry, ogród i kwiaty.

Nasze certyfikaty: