Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
  • geografia, przyroda
  • wychowawca klasy 3a (program polski)
  • egzaminator maturalny

Motto:

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

Kwalifikacje zawodowe:

jest egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej sukcesy to wysokie wyniki maturalne (średnia ocen o 33% wyższa od średniej krajowej), a w niedalekiej przeszłości egzaminu gimnazjalnego (średnia ocen o 35% wyższa od średniej krajowej), a także laureaci i finaliści konkursu geograficznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wojewódzkiego konkursu geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”.

Pasje:

góry, kwiaty, ogród i … nauczanie geografii

Nasze certyfikaty: