Anna Dąbska

a.dabska@paderewski.lublin.pl
  • informatyka

Motto:

Bogaty jest człowiek, którego życie to nieustanne odkrywanie świata. G. Duhamel

Kwalifikacje zawodowe:

jej wyniki moderacyjne z przedmiotu Computer Technology (MYP) są o 16% wyższe od średniej światowej, a średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego o 30% wyższy od średniej województwa. Jej uczniowie są laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia, a także finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej.

Pasje:

grafika komputerowa, literatura, kino współczesne, sport, podróże, projektowanie systemów komputerowych i informacyjnych.

Nasze certyfikaty: