Beata Makarska

bmakarska@paderewski.lublin.pl
  • chemia
  • zajęcia wyrównawcze z chemii w programie IB DP

Motto:

Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II

Kwalifikacje zawodowe:

stara się w przystępny dla młodzieży sposób mówić o trudnych zagadnieniach przedmiotowych.

Pasje:

rysunek i malarstwo, muzyka (chorał gregoriański), wędrówki po górach.

Nasze certyfikaty: