dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
  • filozofia, etyka
  • opiekun koła olimpijskiego z filozofii

Motto:

Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Kwalifikacje zawodowe:

twórca Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie – ich programu, filozofii edukacyjnej, koncepcji rozwoju. Nauczyciel dyplomowany. Jego uczniowie to laureaci i finaliści Olimpiady Filozoficznej i konkursu krasomówczego.

Jest także pracownikiem naukowym, współautorem podręcznika akademickiego do wersyfikacji oraz podręcznika do języka polskiego dla szkół średnich. Został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Pasje:

literatura, muzyka (zwłaszcza dawna), filozofia, psychologia ewolucyjna, antropologia kulturowa, wycieczki rowerowe, pływanie, koszykówka.

Nasze certyfikaty: