dr Eliza Jackowska-Boryc

e.jackowska@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • informatyka
  • nauczyciel akademicki
  • opiekun koła z olimpiady lingwistycznej dla uczniów liceum

Motto:

Keep calm and work hard

Kwalifikacje zawodowe:

asystent na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS, prowadzi projekt dydaktyczny na wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS. Ukończyła studia magisterskie z matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz studia licencjackie z filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym KUL. W 2018 obroniła doktorat z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.
Nauczyciel programu międzynarodowego IB DP. Przygotowuje do matury z przedmiotów Mathematics AI HL oraz Computer Science na poziomie SL i HL.
Organizuje zajęcia z siatkówki dla nauczycieli i rodziców, odbywające się na hali Centrum Sportu Akademos.

Pasje:

siatkówka (zawodniczka II-ligowego zespołu siatkarskiego), bieganie (maratończyk), dydaktyka matematyki, literatura angielska i amerykańska, wspinaczka górska

Nasze certyfikaty: