Grzegorz Dąbkowski

g.dabkowski@paderewski.lublin.pl
  • ekonomia
  • nauczyciel akademicki

Motto:

Kiedy władamy majątkiem, jesteśmy bogaci i wolni; kiedy majątek włada nami, jesteśmy naprawdę bardzo ubodzy.  E. Burke

Kwalifikacje zawodowe:

jest również tłumaczem i redaktorem tekstów w języku angielskim. Jego sukcesy to średnia ocen maturalnych o 10% wyższa od średniej światowej.

Pasje:

historia (w tym historia myśli ekonomicznej), literatura (Czechow, Conrad, Wodehouse i inni).

Nasze certyfikaty: