Joanna Lewicka

jlewicka@paderewski.lublin.pl
  • teatr
  • opiekun teatru szkolnego

Motto:

Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. F. Pessoa

Kwalifikacje zawodowe:

studiowała filozofię, romanistykę i kulturoznawstwo, ukończyła reżyserię teatralną (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem).

W teatrach niemieckich realizowała niemieckie i polskie sztuki (festiwal dla młodych reżyserów w Hamburgu, nagroda w konkursie na koncepcję inscenizacji „Tanz der Künste”). Zdobyła wyróżnienie dla wyreżyserowanego przez nią spektaklu „Sen nocy letniej” w plebiscycie „Gazety Wyborczej” Wydarzenie Kultury 2012.

Sukcesy jej uczniów to wysoki wynik moderacyjny (o 0,55 wyższy od średniej światowej), nagrody artystyczne: Grand Prix w Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł W. Shakespeare’a w Języku Angielskim, III nagroda zespołowa,
II nagroda indywidualna oraz wyróżnienie indywidualne w przeglądzie Scena Młodych.

Pasje:

ludzie, sztuka, piłka nożna.

Nasze certyfikaty: