Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
  • język angielski, język francuski
  • koordynator projektów Erasmus+ dla młodzieży
  • wychowawca klasy 2d IB MYP

Motto:

Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to średnia ocen jej uczniów z egzaminu gimnazjalnego o 30% wyższa od średniej krajowej, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów języka angielskiego, wyniki matury międzynarodowej. Współtworzyła i koordynowała Wielostronny Projekt Partnerski COMENIUS a obecnie jest współautorem wniosków projektowych Erasmus+ i koordynatorem licealnych projektów Erasmus+.

Pasje:

literatura, muzyka, koncerty i festiwale muzyczne, kino festiwalowe, język hiszpański, wędrówki górskie, jogging

Współpraca: