Katarzyna Charytanowicz

k.charytanowicz@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • informatyka

Motto:

Wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe.
Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwentka matematyki spec. informatyczna oraz statystyczna analiza danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, autorka prac naukowych w dziedzinie geometrii różniczkowej.

Pasje:

matematyka, pływanie, podróże.

Nasze certyfikaty: