Katarzyna Charytanowicz

k.charytanowicz@paderewski.lublin.pl
  • matematyka, informatyka
  • wychowawczyni 4B IB DP

Motto:

Wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe. Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka matematyki spec. informatyczna oraz statystyczna analiza danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, autorka prac naukowych w dziedzinie geometrii różniczkowej.

Pasje:

matematyka, pływanie, podróże.

Współpraca: