Katarzyna Sarzyńska

ksarzynska@paderewski.lublin.pl
  • wiedza o kulturze

Motto:

Nie płacz w liście, nie pisz że los cię kopnął, nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno. J. Twardowski

Kwalifikacje zawodowe:

jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Wyniki jej uczniów z egzaminu gimnazjalnego znacznie przekraczają średnią krajową (średni wynik: 90%), a ilość punktów przez nich otrzymywanych w egzaminach zewnętrznych jest maksymalna.

Pasje:

historia starożytnego Egiptu, teatr, film.

Nasze certyfikaty: