Magdalena Deruś

m.derus@paderewski.lublin.pl
  • biologia

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka biologii UMCS, organizatorka warsztatów przyrodniczych, uczestniczka wielu inwentaryzacji liczebności gatunków oraz badań terenowych. Chciałaby aby, jej uczniowie poczuli się odpowiedzialni za kształtowanie równowagi pomiędzy człowiekiem, a przyrodą.

Współpraca: